tachzuka - page 146

דיוקנים
גנרטור אנושי ושש פופקו
הראשונה
C-
47
ט״0ת 301 נולדה לתוך מלחמת הקוממיות. הדקוטה
הגיעה מדרום-אפריקה. פוס׳ מכפר גלעדי הטי0 אותה, לאחר שקיבל
הסמכה מהטייס קלוד דובל. בפעם הראשונה הגעתי לטייסת כאיש-
קבע צעיר בדרגת סמ״ר, ולתפקיד ממונה על בקרת האיכות. סרן אבנר
הליבני היה הקצין הטכני. בגילגול השלישי שלי בטייסת 301 כבר
שימשתי כקצין הטכני של הטייסת. המפקד הראשון היה נמת, אחריו
יעקב אבישר והשלישי היה יהודה ארבל )פופקו(.
מפקדים רבים הטביעו ב׳ את חותמם בתחומים שונים ־ יהודה רבין, דן
טולקובסקי, אבנר הליבני, אריה שוהם, יואש צידון. אך יותר מכולם היה
זה יהודה )״פופקו״( ארבל, מפקד טייסת 301, שהשפיע עלי בכל
הקשור לפיקוד, ליחס לאנשי צוות אוויר, תחזוקה ולבני-אדם בכלל.
פופקו הכיר בחיוניות העוצמה האווירית של ישראל, וביכולת ההתאמה
לתנאים אזוריים וטכנולוגיים משתנים. הכריזמה שלו וגישתו
הפלמ״חניקית איפשרו לו להנהיג את כל מרכיביה האנושיים של
הטייסת בדרך מעוררת קנאה. חשיבתו הבלתי-שיגרתית, היוזמות,
יכולתו לתכנן, לבצע ולפקח - כל אלה הפכו אותו שם-דבר בחיל.
הוא פעל כמקצוען, כמינהלן, כמפקד ותמיד בצנעה. היה לו כישרון
׳וצא־דופן להפעיל את הצוותים בצורה נפלאה, ולבחור את האנשים
שיפרו את חשיבתו היצירתית. הייתי מגדיר אותו בגנרטור של רעיונות
ואסטרטגיות, בעיקר בתחום תקיפת שדות-התעופה של האויב ושיל1ב
כוח הצנחנים בפעולות חיל האוויר. בעיתות רגיעה נוצלו הרעיונות של
פופקו לבניית מערכי אימונים.
im
A03
מפזןד מ״0\ת
סגן-אלוף פופקו היה מפקד מיוחד במינו - מקצוען, חרוץ, מהימן, שאפתן ומעל הכל טייס מעולה. פופקו היה חסיד השלמות,
מסור לחיל האוויר ולרעיון הציוני בכל נימי נפשו, בעל חזון וכושר מנהיגות. מתנגדיו, והיו כאלה, מגדירים אותו כקשות, מתוחכם,
בעל יוזמות ורעיונות שהוא עצמו אינו מסוגל לבצע.
כמפקד בחיל האוויר הוא עשה מאמצים רבים שלא להיחשף לאור הזרקורים. הוא נמנה עם אותם מעטים, שהעדיפו לבצע את
עבודתם בשקט, ללא פירסום וחשיפה. פופקו מעולם לא חיזר אחר התקשורת.
הוא החל את דרכו במחלקת הטייס של הפלמ״ח, כחניך בקורס מספר 5 יחד עם צבי זיבל, אהרן נחשון, אריק עוז ועוד חברים.
באותה תקופה נטלה מחלקת הטייס חלק פעיל בחיי קיבוץ נען, והפלמ״חניקים חילקו את זמנם בין אימונים ועבודות בקיבוץ.
נבר בקורס החל פופקו לרקום תוכניות מבצעיות, שהתגבשו מאוחר יותר לכלל ביצוע. כאשר קיבל את הפיקוד על טייסת 301,
הוא כבר היה ראש ענף מבצעים במיפקדת חיל האוויר ברמלה.
אני זוכר את פופקו כמפקד טייסת 301, כאשר אבנר הליבני היה הקצין הטכני ואני המבקר האווירונאוטי. היינו מתאספים בערבים
- טייסים ואנשי תחזוקה - ודנים בנושאים שברומו של עולם המבצעים והתחזוקה. אני עשיתי כל מאמץ לקלוט ניצוצות
מהרעיונות שהופרחו לחלל החדר.
אבנר ופופקו היו מפקדים מזן מיוחד - הוגים ואנשי-רוח שעמלו ללא לאות לקידום הכושר המבצעי של הטייסת והצנחנים. הם
הקדישו זמן ומרץ לטיפול בצד האנושי של התחזוקה, ביצירת מוטיבציה ועידוד אצל כל מ׳ שלקח חלק בעשייה. אותם ימים נחקקו
בליב׳ כתקופה חלוצית בתעופה הצבאית, בה הונחו היסודות לשיתוף-פעולה עם הצנחנים.
148
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...164
Powered by FlippingBook