147 - page 76

לביולוגיה בא ו נ י ב ר ס י טת תל ־
אביב. בשלב מסויים היא מתע-
תד ת לעבור ללימודי הרפואה.
בחיל־האויר, שירתה בפרוייקט
העוסק במיתשוב, ועם מפקדה
היא שומרת על קשרים קרובים
עד היום הזה, כמעט שנה לאחר
שהשתחררה. ״כשהגעתי לפרויי-
קט הוא היה עדיין בחיתוליו. עבד-
תי קשה. היחסים ביני לבין המפ-
קד התבסס ו על אמון הדדי.
כשהייתי צריכה לצאת מוקדם
לצילומים, הוא בדרך כלל אישר,״
נזכרת ענת.
וודאי
רינת אד ל ר
הטירונים של
שונים ומביטים במכ״ית שלהם,
גם, ואולי דווקא כאשר היא מפק-
דת עליהם בקשיחות. ומה הפלא,
הבחורה הזו קיבלה במתנה כמה
דברים של א ניתן לקנותם בכסף...
רינת, מכ״ית בבית־הספר הטכני
של חיל־האויר, הוכתרה בתואר
״נערת יופי־עשרה״ בשנת 289ו.
תפקידה בצבא מחייב אותה להי-
מצא בפעילות מת מ ד ת משעות
הבוקר המ ו ק דמ ו ת ועד לרדת
החשיכה: מסעות, מטווחים, יצי-
אות לשט ח . ״בדרך־כלל, הם
מתקש י ם לקבל בהתחלה פקודות
מבחורה,״ מודה רינת, ומוסיפה
בצניעות, ״אני בסך־הכל צעירה
ישראלית ממוצעת, אולי קצת
נאיבית, שי ש כמותה הרבה אח-
רות. תמיד הייתי השמנה של הכי-
תה, מעולם לא חשבתי שאני יפה,
אבל אנשים מרבים להחמיא לי,
אז כנראה שהם צודקים...״
הוא שאמרנו, הבחורה נשארה
תמימה.
הישר מאירופה הגיעה לארץ
אילנה שושן, שהוכתרה כמלכת
יופי ב־0891, שירתה בחיל־האויר
והיום היא דוגמנית בקנה־מידה
בינלאומי ממש . שערה הבהיר
אסוף לאחור בסיכות, גופה דקיק,
נערי משהו. היא מדברת בשקט ־
בשקט, במלים פשוטות.
אילנה ש ו ש ן ש י ר ת ה במטה
״התקופה ההיא
חי ל ־ הא ו י ר .
היתה אולי היפה בחיי, תמיד רצי-
תי להגיע לצבא,״ היא נזכרת
היום. ״מעולם לא הקלו עלי
בתורנויות, גם לאחר הזכיה. הרבי-
תי לעשות תורנויות לילה, כדי
ל נ צ ל א ת ה י מ י ם
ש א ו כ ל
להתחייבויות המלכותיות.״ לאורך
כל הדרך, עמד לצידה, מפקד
היחידה, תא״ל ד׳, כיום מפקד
בסיס חצרים, ועל כך היא שומרת
לו תודה עד היום.
מזהים אותה כמעט בכל רחבי
העולם. פעם טיילה בנחל ערוגות
שבמדבר יהודה, היתה שם קבוצת
מט י י ל י ם של א הס ת י ר ה א ת
התלהבותה נוכח הפלא הזה ששמ ו
אילנה שושן. להבדיל, פעם זיהו
אותה ברחוב צדדי בקצה סן מוריץ
בשווייץ. היא היתה ״מוסוויית״
בבגדי סקי, משקפיים וכובע ובכל
זאת, קבוצת ישראלים שעברה
במקום זיהתה אותה. ״זה לא ייא-
מן,״ היא אומרת בביישנות, ״אם
כי רק טבעי שאנשים אוהבים
וזוכרים ׳דברים׳ יפים.״
שנתיים למדה אילנה בחוג למד-
עי המדינה באוניברסיטת תל־
אביב. ״במהלך אחד השיעורים,"
היא נזכרת, ״הביא המרצה לפנינו,
התלמידים, מחקר, שהגיע למס-
קנה כי היופי והאיטליגנציה עולים
בקשר ישיר.״ הנושא הזה, מסתבר,
רגיש במיוחד אצל בחורה יפה כמו
אילנה. ״את הסקר הזה אפשר
להביא לאידם של כל המקנט־
רים,״ היא מוסיפה, ״מי שיפה
מבחוץ, יפה גם מבפנים.״
דוריח ילינק,
״ערב טוב לך,
האם כמו מלכות היופי האחרות
תרצי להכיר מיליונר זקן בארה״ב
ותבקשי להתחתן איתוז״ שאל
ירון לונדון בתוכניתו יעלי כותרת׳
את דורית ילינק, למחרת זכייתה
בתואר בשנת 8791.
כמעט שמונה שנים אחרי, דו-
רית, היום פרידמן, נשואה ואם
למאיה בת השלוש. מי שמביט בה
לרגע אינו יכול שלא לחזור ולה-
ביט, נכון לסגוד לעריצות היופי.
לבחורה הזו יש מראה כשל פייה
שיצאה מאגדת ילדים.
פונל
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...104
Powered by FlippingBook